Christina

Bună 👋

Scriu o recenzie despre Cipru 🖤

Îi mulțumesc managerului Inna Kirillova pentru receptivitatea, umanitatea și răbdarea ei pe parcursul acestor luni de muncă în Cipru, și anume în „Royalty”

Fetele au o rată bună, lucrează fără prea mulți hemoroizi, dacă nu iei în seamă șeful.

În general, puteți trăi și lucra!

Comments are closed.

Christina

Hello 👋

I am writing a review about Cyprus 🖤

I thank the manager Inna Kirillova for her responsiveness, humanity and patience during these months of work in Cyprus, namely in “Royalty”

The girls have a good rate, work without much hemorrhoids, if you do not take into account the boss.

In general, you can live and work!

Comments are closed.

 
Modeling Agency Prestige
 
 
 
 
Modeling Agency Prestige
go to our tg channel and be aware of the latest news and hot vacancies
 

Go to channel